CSB Traject; Coaching, Supervisie, Begeleiding

Begeleiding CSBtraject

De begeleiding is afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt. De beperking staat niet centraal. Uitgangspunt is om mogelijkheden te creëren en problemen vanuit gedrag beheersbaar te maken en te stabiliseren. De mogelijkheden en wensen van de cliënt worden besproken en gewogen op vooruitgang en/ of stabilisatie. Dit zal verschillen per individueel traject. In de beginperiode van de begeleiding werken we eerst aan veiligheid en vertrouwen. De beginperiode noemen we de kennismakingsfase. Vervolgens krijgt de begeleiding in de werkfase meer vorm en worden er haalbare doelen gesteld en gaan we door tot aan de slotfase waarin deze doelen zijn behaald of waar een traject moet worden bijgesteld.

PGB aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een CSBtraject begeleiding kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente, afdeling WMO. 

Zie voor informatie :

de website www.svb.nl/pgb

de website: www.persaldo.nl 

 

 

Meer informatie?

CSBtraject maakt graag een vrijblijvende afspraak om de situatie samen te bespreken en te kijken of een begeleiding noodzakelijk is.

Aanvraagformulier