CSB Traject; Coaching, Supervisie, Begeleiding

Supervisie CSBtraject

Supervisie, levert inzicht en leerresultaat op bij ervaringen vanuit een persoonlijke als ook een professionele benadering. Van belang is om persoonlijke en werkinhoudelijke ervaringen te kunnen scheiden en vanuit inzicht te overzien. Door gevoelsmatige als feitelijke reflectie worden ervaringen besproken en doorgewerkt.

Werk, de koppeling wordt gemaakt met het werk, het beroep en richt zich op het verhogen van eigen inzichten en groeimogelijkheden. Het CSB werkt met supervisoren die u daarin begeleiden. Reflectie en zelfsturing leiden tot meer grip op eenvoudige en complexe werksituaties. De eigen sturing door ervaringen te beïnvloeden en te sturen. U leert vanuit een professionele groei en benadering uw werkwijze te wijzigen en af te stemmen op haalbare mogelijkheden, ontwikkeling en het omgaan en oplossen van werkproblemen. Het doel is te komen tot meer uitdaging en plezier in uw werk met u zelf en de collegae.

Toekomst, mee te kunnen gaan in de voortdurende verandering. Reïntegratie trajecten en carrière opbouw voor jongeren, afbouw naar (pre) pensioen voor ouderen vergt veel tijd om verantwoorde keuzes te maken, van belang voor elk mens. Tevens het tijdelijk afhaken en minder bemiddelbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, dat gegeven, in supervisie door te werken en tot concrete werkpunten te maken.

Sessies, de individuele en mogelijke groepssupervisie (max. 3 personen) kan worden aangevraagd via de diverse P&O afdelingen van uw bedrijf of de instelling.
Een proces van denken, voelen en (willen) veranderen, kan daarbij de sleutel zijn tot verantwoorde keuzes in een gewenste richting.
De keuze die door de supervisant(en) wordt gemaakt is weloverwogen genomen na een verantwoorde zelfreflectie op welslagen.

Financiering, particulier
 

Meer informatie?

CSBtraject maakt graag een vrijblijvende afspraak om de situatie samen te bespreken en te kijken of een begeleiding noodzakelijk is.

Aanvraagformulier