CSB Traject; Coaching, Supervisie, Begeleiding

Coaching CSBtraject

Personal Coaching richt zich op (jong) volwassenen, mannen en vrouwen met vragen rondom professioneel werken vanuit ambities vanuit persoonlijk leiderschap, vaardigheden als medewerker en studieleerroutes. Studie, relatie, werk en het functioneren in de maatschappij hebben hiermee te maken. Inzicht en motivatie zijn onderdelen in een plan van aanpak dat wordt afgestemd op de vraag van u als cliënt.

kernpunten zijn o.a:

omgaan met verschil in rollen en ambities
haalbare (leer) doelen te stellen voor u als leidinggevende of medewerker
bespreekbaar maken van afwijkend gedrag
mentale weerbaarheid (loop) training
cultuurverschillen
levensvragenanalyse
out-reachend werkzaam, op bezoek bij een medewerker dat te maken heeft met stress factoren
geen lange wachttijden
geen kantoor uren
coaching op maat

De coach stimuleert u te reflecteren op (werk)situaties en stelt voor om ander gedrag (de roos v leary, kernkwaliteiten)) uit te proberen. Dit om uit impasses te komen en zich te richten op probleemoplossende strategieën. Bewustwording van onderliggende motieven worden omgezet in concreet ander gedrag, voor u zelf en uw medewerkers of collegae.

Coaching is de weg naar acceptatie van gedrag in een beter evenwicht met jezelf en de omgeving

Financiering

particulier


 

Meer informatie?

CSBtraject maakt graag een vrijblijvende afspraak om de situatie samen te bespreken en te kijken of een begeleiding noodzakelijk is.

Aanvraagformulier